Lotto 1 Results

Loto 1 je lutrijska igra u Švedskoj, a igra se na nacionalnoj razini. Izvlačenja lutrije održavaju se dva puta tjedno. Prva lutrija održava se svake srijede u 18.20, a druga je svake subote u 20.00. Svaka lutrija ima dva izvlačenja: Loto 1 i Loto 2. Igrači mogu sudjelovati samo u Loto 1 ili uz malu nadoplatu mogu sudjelovati u Loto 2.

Igrači biraju sedam brojeva između jedan i 35, ali mogu odabrati do 12 kako bi povećali šanse za osvajanje nagrade. Lutrijske nagrade ne podliježu porezu u Švedskoj, ali oni koji su rezidenti drugih zemalja mogu igrati i možda će morati platiti porez u svojoj zemlji.

Pojedinosti izvlačenja mogu se vidjeti na TV-u i objavljuju se na internetu nakon izvlačenja. Male nagrade mogu se tražiti online ili putem trgovca, dok se veće nagrade trebaju tražiti od operatera.