Mega Sena rezultati

Megasena je lutrija sa sjedištem u Brazilu koja igračima omogućuje izbor od 60 brojeva. Pobjednici sa svih šest brojeva dobivaju jackpot. Nadalje, pobjeda s pet brojeva naziva se "Quina", a pobjeda s četiri broja je "Quadra". Megasena se izvlači dva puta tjedno, srijedom i subotom. To je popularan loto poznat po višim tečajevima i niskim cijenama ulaznica.

Rezultati se određuju slučajnim izvlačenjem loptica iz dva rotirajuća kaveza. Dvoznamenkasti broj se stvara tako da se iz svakog kaveza uzme loptica s ciljem da se napravi broj od 01 do 60. Prvi kavez ima kuglice od 0 do pet za prvi broj, a ostale kuglice od 0 do devet za druga znamenka. Ako je broj 00, bit će zamijenjen brojem 60. Kada se izvuče šest brojeva s dvije znamenke, kraj izvlačenja je završen.